در حال نمایش یک نتیجه

ظرفیت تمام شد!
کتاب-آموزش-مکالمه-عربی-عراقی-احچی-عراقی-محمد-کارمی

برای برخی از مردم همچنان عربی یک زبان دور و دست نیافتنی محسوب می شود. عده زیادی معتقدند که یادگیری این زبان بسیار سخت است. بسیاری نیز از دوره های آموزشی و کتاب های آموزش زبان عربی گریزان هستند. و  این کتاب ها را غیر مفید ارزیابی می کنند.

اما به راستی نمی توان ارزش کتاب را در مسیر یادگیری نادیده گرفت. کتاب که احساس ما را با خود درگیر می کند و امکان یادگیری را تا حد زیادی افزایش می دهد. کتاب می تواند محلی برای تمرین بیشتر باشد. هر کلمه جدید در کتاب، خود یک چراغ در ذهن انسان روشن می کند. پس به نظر می رسد در صورت همراهی کتاب در فرآیند یادگیری، آموزش بهتر و سریع تر اتفاق می افتد.

کتاب آموزش مکالمه عربی به لهجه عراقی

آموزش دیدن عربی بدون جزوه و کتاب تقریبا محال است. شما در حین آموزش دیدن عربی نیازمند این هستید که کلمات را حداقل یک بار دیده باشید. کلمات را به چشم ببینید. کتاب آموزش عربی تالیف استاد محمد کارمی است. این کتاب در 163 صفحه آماده و چاپ شده است. تصویر جلد این کتاب، تصویری از استاد محمد کارمی در لباس عراقی است. نام عربی این کتاب نیز احچی عراقی است. که ترجمه فارسی آن مکالمه به لهجه عراقی است.

این کتاب در خود 38 سرفصل گوناگون را جای داده است. آموزش تعارفات روزانه، سوال پرسیدن، امر و نهی، افعال ماضی مضارع مستقبل و … از جمله مباحث آموزش داده شده در این کتاب هستند. تهیه این کتاب به شما کمک می کند فرایند آموزش عربی را سرعت ببخشید. به مدرس نیز کمک می کند که در تمارین به بخش خاصی از کتاب رجوع دهد. کتاب به همراه فایل های صوتی همراه آن در اختیار خریداران کتاب قرار می گیرد.